Shen Yin Wang Zuo


308,759

ข้อมูลการ์ตูน Shen Yin Wang Zuo

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2015

เรื่องย่อ :

ในระหว่างที่พวกปีศาจนั้นลุกฮือ แล้วมนุษย์ชาติก็ใกล้สูญพันธุ์ วิหารทั้งหกจึงได้ลุกขึ้นเพื่อปกป้องมนุษย์ชาติ เด็กหนุ่มผู้หนึ่งได้เข้าร่วมที่จะฝึกฝนให้เป็นอัศวินกับวิหารเพื่อที่จะช่วยแม่ของเขาไว้ ในการผจญภัยของเขานั้นเขาจะสามารถที่จะทะยานเป็นอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วครองบัลลังค์ในยุคที่มีการก่อกวนจากโลกของวิหารและปีศาจได้หรือไม่?

อ่าน Shen Yin Wang Zuo, อ่านการ์ตูน Shen Yin Wang Zuo, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Shen Yin Wang Zuo, มังงะ Shen Yin Wang Zuo, Shen Yin Wang Zuo TH อัพเดทล่าสุด, Shen Yin Wang Zuo manga, Shen Yin Wang Zuo แปลไทย, Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Shen Yin Wang Zuo ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 127.1 (89.1) TH แปลไทย7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 126.3 (88.3) TH แปลไทย2 วัน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 126.2 (88.2) TH แปลไทย2 วัน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 126.1 (88.1) TH แปลไทย4 วัน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 125.3 (87.3) TH แปลไทย7 วัน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 125.2 (87.2) TH แปลไทย7 วัน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 125.1 (87.1) TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 124.3 (86.3) TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 124.2 (86.2) TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 124.1 (86.1) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 123.3 (85.3) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 123.2 (85.2) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 123.1 (85.1) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 122.3 (84.3) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 122.2 (84.2) TH แปลไทย3 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 122 (84.1) TH แปลไทย3 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 121.3 (83.3) TH แปลไทย1 เดือน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 121.2 (83.2) TH แปลไทย1 เดือน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 121.1 (83.1) TH แปลไทย1 เดือน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 120 (82) TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว27028
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 119 (81) TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว21153
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 118 (80) TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว11352
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 117 (79) TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว21037
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 116 (78) TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว14853
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 115 (77) TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว14760
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 114 (76.5) TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว11693
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 114 (76) TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว16236
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 113 (75) TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว15074
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 112 (74) TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว14450
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 111 (73) TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว15133
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 110 (72) TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว16265
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 109 (71) TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว17958
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 108 (70) TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว14551
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 107 (69) TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว13925
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 106 (68) TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว13857
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 105 (67) TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว17873
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 104 (66) TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว23615
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 103 (65) TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว10327
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 102 (64) TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว10723
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 101 (63) TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว38187
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 100 (62) TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว35487
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 99 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว32262
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 98 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว31577
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 97 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว29544
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 96 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว30825
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 95 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว33215
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 94 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว28089
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 93 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว27716
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 92 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว30155
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 91 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว33189
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 90 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว33744
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 89 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว29962
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 88 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว33881
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 87 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว34515
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 86 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว30080
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 84 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว36023
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 83 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว56577
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 83 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว56577
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 82 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว37141
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 81 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว41515
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 80 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว46605
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 79 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว41965
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 78 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว44270
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 76-77 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว39660
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 74-75 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว36840
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 72-73 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว37544
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 70-71 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว39746
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 68-69 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว37875
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 66-67 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว34991
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 64-65 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว37011
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 62-63 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว59804
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 62-63 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว59804
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 60-61 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว36503
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 58-59 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว37547
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 56-57 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว39895
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 54-55 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว42740
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 52-53 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว40071
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 50-51 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว41155
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 48-49 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว38606
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 46-47 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว40671
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 44-45 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว47666
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 42-43 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว42795
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 40-41 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว43952
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 38-39 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว41228
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 36-37 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว41430
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 34-35 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว39210
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 32-33 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว39049
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 30-31 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว75616
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 29 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว32105
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 28 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว30184
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 27 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว28434
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 26 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว28195
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 25 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว30126
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 24 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว28130
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 23 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว28094
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 22 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว31249
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 21 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว30076
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 20 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว33249
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 19 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว30048
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 18 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว30159
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 17 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว30880
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 16 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว31656
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 15 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว32533
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 14 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว32345
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 13 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว33053
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 12 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว32833
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 11 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว33107
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 10 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว33969
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 9 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว30337
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 8 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว29736
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 7 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว30353
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 6 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว33462
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 5 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว33666
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 4 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว33627
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 3 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว35928
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 2 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว39917
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 1 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว54247
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 0 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว44587

แสดงความคิดเห็น